Bình chứa khí (Gas Cylinder)

Chúng tôi cung cấp khí gas dưới dạng bình chứa 47L 150bar 7.0m³/bình (với CO2 dạng lỏng là 40L 25kg/bình) rất thuận tiện cho việc vận hành và sử dụng

Ngoài Oxi, Nito, Argon, chúng tôi còn thực hiện chiết nạp các loại khí chuẩn, khí có độ tinh khiết cao, khí trộn