Bồn chứa khí hóa lỏng

 

Thay vì cung cấp gas bằng các bình chứa nhỏ, chúng tôi có thể vận chuyển đến và bơm khí hóa lỏng từ xe bồn tank truck vào bồn chứa khí hóa lỏng được lắp đặt cố định tại cơ sở của khách hàng.