Cung cấp LPG

Cung cấp khí gas hóa lỏng dưới hình thức tối ưu nhất, phù hợp với mức độ và hình thức sử dụng của khách hàng, như xe kéo cỡ lớn, bình chứa gas, hay trạm bơm phục vụ xe chạy bằng nhiên liệu LPG.