Hệ thống sản xuất khí Nitơ công nghệ PSA “BELLSWING”

Đây là 1 loại máy sinh khí cỡ nhỏ, tách Nitơ trong không khí bằng cách sử dụng chất hấp thụ thích hợp để hấp thụ Oxy.

Thị trường mục tiêu: Hóa chất, linh kiện điện tử, dây điện, thực phẩm