Hệ thống sản xuất khí nito và sinh khí Oxy có độ tinh khiết cao “V1″/”V2”

Là hệ thống đặt tại nơi có nhu cầu sử dụng và sản xuất khí NI tơ – khí Ô xy nồng độ cao theo phương pháp trao đổi nhiệt bằng cách sử dụng độ lạnh của khí Nitơ lỏng và khí Oxy lỏng.

Thị trường mục tiêu: Hóa chất, chất bán dẫn và tấm tinh thể lỏng.