Hệ thống sản xuất khí Oxy công nghệ PSA “Hệ thống VP”

Đây là máy sinh khí Oxy công nghệ PVSA (tái sinh chân không) sử dụng MSZ (rây phân tử Zeolit) có hiệu năng hấp thụ Nitơ cao.

Thị trường mục tiêu: Lò luyện thép, Thủy tinh, Giấy, Bột giấy