Hệ thống sản xuất Oxy – Nito hóa lỏng vừa và nhỏ, hiệu suất cao “VSU”

Đây là hệ thống sản xuất khu vực được đặt gần nhà máy của khách hàng nhằm đảm bảo thực hiện đồng thời các tiêu chí “nguồn cung cấp ổn định” “tiết kiệm năng lượng” và “giảm thiểu khí thải CO2”. Là nhà máy sản xuất khí hóa lỏng phù hợp đặt ở vùng miền cụ thể.