Helium

Tận dụng đặc tính có nhiệt độ cực thấp ở trạng thái hóa lỏng(-268.9℃), Helium được sử dụng chủ yếu để làm mát các nam châm điện siêu dẫn trong máy chụp cộng hưởng từ MRI tại các cơ sở y tế.
<Ứng dụng chính> Làm mát nam châm điện dẫn siêu dẫn của máy MRI