Máy đóng gói khí dùng trong thực phẩm

Là kỹ thuật gia tăng giá trị sản phẩm bằng việc đưa loại khí gas đặc định trong quá trình đóng gói bao bì từ đó duy trì được độ tươi và chất lượng của sản phẩm