Máy làm đá khô dạng tuyết “V Snow”

 

Là thiết bị sản xuất đá khô có thể gia công đá khô dang tuyết nhanh chóng từ CO2 ( đá khô dạng bột có thể sử dụng trong việc giữ lạnh cho thực phẩm)
Cung cấp dịch vụ gia tăng giá trị sản phẩm tại các siêu thị thực phẩm bằng “chất giữ lạnh cho khách hàng”