Nhà máy tách khí quy mô lớn nồng nộ tinh khiết cao “ASU”

 

Xây dựng nhà máy sản xuất khí Oxy lỏng, khí Nito lỏng, khí Argon lỏng trong khuôn viên nhà máy của khách hàng hay bên cạnh nhà máy của khách hàng để cung cấp cho các khách hàng có nhu cầu sử dụng khí gas công nghiệp với số lượng lớn

Thị trường mục tiêu: Luyện thép, hóa chất, điện tử, giấy – bột giấy