Phòng phẫu thuật

Đề xuất phương án môi trường phẫu thuật đa năng phù hợp với nguyện vọng từng người một mà trước tiên là hệ thống cơ bản như: Máy móc thiết bị phẫu thuật, thiết bị điều hòa không khí -điện, thiết kế phòng phẫu thuật …hệ thống highly functional ceiling pendants and shadowless lamps, hệ thống wall installed devices and filmless imaging để phát huy hiệu quả không gian của phòng phẫu thuật đến phòng phẫu thuật chức năng cao có máy MRI và biological clean rooms