Thiết bị liên quan đến khí gas

Thiết bị điều chỉnh áp lực

Máy hàn – máy cắt bằng nhiệt – linh kiện khác

Van, van chống cháy ngược, ống mềm dẫn khí hóa lỏng, ống dẫn khí, khớp nối.

Vật liệu hàn