Xe bồn và container chứa khí lỏng

Kinh doanh container và xe bồn chuyên chở LNG với sô lượng lớn và có thể vận chuyển đường dài.