Container LNG (vận chuyển bằng xe tải hoặc tàu thủy)

Công nghệ đông lạnh của Air Water tạo ra các loại khí hóa lỏng đông lạnh như nitơ lỏng (-196°C) và oxy lỏng (-183°C) từ không khí. Bằng cách sử dụng công nghệ và bí quyết mà chúng tôi đã trau dồi trong nhiều năm trong lĩnh vực khí công nghiệp và y tế, chúng tôi đang phát triển và cung cấp xe tải và container liền khối có thể vận chuyển một lượng lớn LNG.

Bằng cách kết hợp kinh nghiệm sản xuất thiết bị đông lạnh với công nghệ nhiệt độ thấp độc quyền mới nhất, chúng tôi đã vượt qua các rào cản trong vận chuyển LNG thông thường. Các thùng chứa LNG của Air Water đang góp phần to lớn vào việc phổ biến LNG, thế hệ năng lượng sạch tiếp theo.