Thiết bị vệ tinh LNG

Tập đoàn Air Water sử dụng công nghệ thiết bị đông lạnh để sản xuất, lắp đặt và kiểm tra thiết bị LNG (khí tự nhiên hóa lỏng).

Tại Việt Nam, chúng tôi cũng đề xuất các thiết bị vệ tinh LNG phù hợp nhất từ việc lựa chọn bể chứa đến cách bố trí, tùy thuộc vào cách sử dụng và không gian lắp đặt của khách hàng.