Vật liệu xử lý thổ nhưỡng (WEAKS Series)

Là 1 loại chất dạng bột, được lót bên dưới ( phương pháp tầng hấp thụ)hoặc trộn vào đất nhiễm kim loại nặng(Phương pháp chống hòa tan toàn bộ) có hại như Asen phát sinh từ quá trình xây dựng đường hầm, đường cao tốc để loại bỏ các chất độc hại trong đất.