Hệ thống điện liên tục

Dynamic Rotary Uninterruptable Power Supply (DRUPS) là nguồn cung cấp điện liên tục (UPS) phù hợp với dải công suất cao từ 1.500 kVA trở lên và chủ yếu được sử dụng trong sản xuất quy mô lớn như trung tâm dữ liệu, chất bán dẫn và dược phẩm. một thiết bị quan trọng đã được đưa vào sử dụng trong các nhà máy nhằm tránh hư hỏng thiết bị, sản phẩm do sụt áp, mất điện, đồng thời duy trì hoạt động ổn định. Trong thời gian bình thường, năng lượng điện tiếp tục quay một vòng quay tích hợp gọi là bánh đà và trong trường hợp mất điện như mất điện, vòng quay tiếp tục quay do quán tính, tạo ra điện trong hơn 10 giây , trong thời gian đó máy phát điện diesel được bật, đây là cơ chế duy trì nguồn điện liên tục.