Vòng đệm

Chúng tôi cấp các loại tem nhãn và các sản phẩm liên quan đến cao su, bao gồm vật liệu tem nhãn hiệu suất cao cho thiết bị sản xuất chất bán dẫn và LCD, các sản phẩm đúc cao su theo yêu cầu, các sản phẩm tổng hợp bằng cao su với các vật liệu khác nhau như kim loại và nhựa, và thậm chí cả flo- sản phẩm dựa trên nhựa.Chúng tôi đang mở rộng kinh doanh trong nước và nước ngoài