Thiết bị chữa cháy

Bắt đầu với sự phát triển bình chữa cháy của máy bay.

Sau đó,  chúng tôi mở rộng kinh doanh sang sản xuất và bán thiết bị chữa cháy sử dụng khí áp suất cao, chẳng hạn như thiết bị chữa cháy được tích hợp vào các tòa nhà và thiết bị chữa cháy được lắp đặt trên tàu.

Ngày nay, chúng tôi được đánh giá cao là nhà sản xuất các thiết bị phòng chống thiên tai đặc biệt như bình chữa cháy bằng nitơ, bình chữa cháy bằng carbon dioxide và bình chữa cháy bằng bọt.