Nhà máy khí có độ tinh khiết cao quy mô lớn “ASU”

Nhà máy khí có độ tinh khiết cao quy mô lớn “ASU” là nhà máy khí hóa lỏng độc đáo của Air Water đảm bảo thực hiện đồng thời các tiêu chí “nguồn cung ổn định”, “tiết kiệm năng lượng” và “giảm phát thải khí CO2” bằng cách lắp đặt nó gần nhà máy của khách hàng hoặc gần khu vực của khách hàng.

Hình thức cấp khí phổ biến là sản xuất tập trung khối lượng lớn tại nhà máy có quy mô lớn sau đó vận chuyển đường dài bằng xe bồn đến các điểm có nhu cầu trên toàn quốc. Tuy nhiên, bằng cách phát triển công nghệ VSU có hiệu suất năng lượng tương đương với các nhà máy quy mô lớn, Air Water đã thiết lập mô hình cấp khí mới vận chuyển khí với khoảng cách gần nhất từ nơi sản xuất đến khu vực có nhu cầu sử dụng khí.

Tại Việt Nam, chúng tôi không chỉ đảm bảo nguồn cung cấp khí ổn định cho khách hàng mà còn giảm đáng kể nguy cơ đường cấp khí bị cắt trong trường hợp khẩn cấp, chúng tôi có thể cung cấp nhiều loại khí từ khí hóa lỏng đến khí gas.