Hệ thống làm sạch chính xác bằng đá tuyết khô (QUICKSNOW)

Thiết bị làm sạch chính xác bằng đá tuyết khô “QuickSnow” tạo ra các hạt mịn gọi là “tuyết băng khô” từ khí carbon dioxide hóa lỏng và va chạm chúng với vật thể cần làm sạch ở tốc độ cao từ vòi phun để loại bỏ các chất hữu cơ và các hạt trên các bộ phận chính xác và bề mặt đế.

Tính năng:

  • Quá trình làm khô
  • Có thể sử dụng chai dạng khí hoặc khí Co2 dạng lỏng
  • Không cần xử lý vì đá khô thăng hoa và không để lại cặn
  • Khả năng làm sạch cao nhờ đặc tính của đá khô
  • Ít thiệt hại hơn cho các vật dụng được làm sạch
  • Thích hợp để làm sạch các bộ phận tốt
  • Có thể lựa chọn đầu phun phù hợp tùy theo chất liệu