Máy lọc khí

 

Chúng tôi đề xuất thiết bị lọc khí được sản xuất bởi Công ty TNHH Pionics Nhật Bản, công ty có bề dày thành tích tại Nhật Bản và nước ngoài. Chúng tôi có một dòng sản phẩm loại getter và loại làm mát sâu bao gồm thiết bị lọc hydro loại màng thấm hợp kim paladi và dòng VPE loại hấp phụ nhiệt độ phòng mới nhất.

 

Khí tương ứng: Khí nitơ (N2), khí oxy (O2), khí hydro (H2), khí argon (Ar), khí heli (He), khí amoniac (NH3), Không khí