Máy làm đá khô Tuyết V

Máy làm đá khô tuyết “V Snow” là máy tạo đá khô có thể xử lý khí carbon dioxide ngay lập tức hóa lỏng thành đá tuyết khô (đá khô dạng bột có thể dùng để giữ lạnh thực phẩm).

“TUyết V” có thể được sử dụng như một ”máy làm đá viên cho khách hàng” trong các siêu thị thực phẩm, v.v. Đá khô tuyết có thể được lấy ra một cách an toàn với lượng cần thiết với bằng một lần chạm, cho phép khách hàng sử dụng để tự phục vụ bằng cách chỉ cần kết nối nó với thùng chứa carbon dioxide hóa lỏng và lắp đặt tại cửa hàng.